Atlas

Šarka broskvoní (kruhy na broskvoních)

Bělavé prstence nebo proužkové kresby na plodech broskvoní způsobuje virové onemocnění šarka. Přečtěte si, jaké jsou možnosti ochrany.

šarka
Šarka (Foto: Shutterstock)

Projevy

Na listech broskvoní se šarka projevuje žlutou žilnatinou a deformací listů. Pokud jde o plody, v případě infekce se na nich objevují větší bělavé kresby a kroužky. Obvykle jsou však méně nápadné a s dozráváním plodů se postupně ztrácejí. Hlavními přenašeči tohoto virového onemocnění jsou různé druhy mšic.

Chemická ochrana

Potřeba je monitorovat výskyt mšic v zahradě nebo na broskvoních, a v případě výskytu je nutná jejich důsledná likvidace. Mšice přenášejí tento vir z nemocných na zdravé stromy. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Pokud zpozorujeme na stromech mšice, je třeba je ekologicky odstranit. V případě napadení šarkou je nutná likvidace všech napadených stromů, protože jsou silným zdrojem infekce pro všechny zdravé stromy v okolí.

Prevence

Pěstování vůči šarce odolnějších kultivarů. Výběr vhodného stanoviště, přiměřený závlahový a výživový režim, pravidelný řez zejména mladých jedinců. Použití zdravého výsadbového i množitelského materiálu. Potřeba je klást důraz na předjarní postřik.

šarka broskvoní; deformace listů broskvoní; žlutá žilnatina listů broskvoní; choroby broskvoní; broskvoně; fleky na plodech broskvoní, kroužky na broskvích