Atlas

Moniliová spála (usychání větví, vadnutí větví, monilióza)

Odumírání koncových výhonků broskvoní, meruněk nebo višní způsobuje moniliová spála. Postižené mohou být nejen mladé listy a výhonky, ale i květy a mladé plody, čímž dochází k výraznému snižování úrody.

monilióza
Moniliová spála (Foto: isifa/Shutterstock)

Projevy

Napadené dřevině na jaře vadnou a usychají koncové části výhonků, jako by byly spálené. Postupně celý výhon odumírá a současně se objevuje klejotok. Pokud je rozsah poškození větší, dřevina může uhynout. Postižené mohou být nejen mladé listy a výhonky, ale i květy a mladé plody, čímž dochází k výraznému snižování úrody. Jde o houbové onemocnění postihující peckoviny, zejména třešně, višně a meruňky.

Chemická ochrana

Potřebné je zrealizovat alespoň dva preventivní postřiky, ideálně v době kvetení a těsně po něm. Je to důležité zejména v době deštivého počasí. Použít je možné přípravky Prolectus nebo Signum.

Ekologická ochrana

Použití přípravku CuproTonic. CuproTonic je roztok hnojiva na bázi mědi a zinku, který v ošetřených rostlinách optimalizuje výživu rostlin mědí a zinkem. Hnojivo posiluje odolnost rostlin (imunitní systém) proti infekčnímu tlaku z virů, bakterií a hub.

Prevence

Původce onemocnění přezimuje v podobě podhoubí v pletivu napadených rostlin. Na jaře se vytvoří spory, které nastartují rozvoj onemocnění. Vstupní částí infekce jsou i drobná poranění, praskliny, řezné rány, požerky po škůdcích nebo poškození po krupobití. Velmi důležité je pravidelně odstraňovat všechny suché, nemocné a poškozené části, sbírat napadané listy a zatírat rány. Průběžně je třeba myslet i na řez, čímž docílíme vzdušnější koruny. Nutná je i přiměřená výživa a výběr odolnějších odrůd. Význam mají i preventivní postřiky.

moniliová spála; usychání výhonků; vadnutí výhonků; klejotok; monilióza; kapky na větvích; choroby broskvoní; choroby meruněk; choroby višní; meruňky; broskvoně; višně