Atlas

Červená spála révy (skvrny na listech révy)

Zpozorovali jste skvrny na listech révy? Může se jednat i o vzácnější chorobu – červenou spálu. Na listech bílých odrůd vznikají žluté skvrny, na listech modrých odrůd červené.

červená spála révy
Červená spála révy (Foto: Shutterstock)

Projevy

Toto vzácnější onemocnění způsobuje houba Pseudopeziza tracheiphila. Postihuje listy, někdy též květy. Na listech bílých odrůd vznikají žluté skvrny, na listech modrých odrůd červené. Bývají různě uspořádané a jsou ohraničené. Postupně se zvětšují, směrem od středu postupně usychají. Mezi uschlým středem skvrny a zeleným pletivem zůstává proužek živého pletiva. V případe bílých odrůd je zabarvený dožluta, u modrých odrůd dočervena. Napadené listy postupně usychají a opadávají. Houba přezimuje na nemocných opadaných listech. Na jaře dozrávají plodničky houby, postupně se i vlivem deštivějšího počasí uvolňují askospory a infikují rostlinu. Rozvoj onemocnění podporují vlhké listy a déle trvající vyšší vlhkost vzduchu. Optimální teplota na šíření je 15–20 °C.

Chemická ochrana

Ošetření se vykonává v oblastech, kde se tento problém pravidelně vyskytuje, vždy, když jsou na počátku vegetace příznivé podmínky pro šíření onemocnění. Použít je možné přípravky Kuprikol 50, Cabrio Top nebo Melody Combi WG. Kde se vyskytuje opakovaně, používá se i preventivní postřik, poprvé při délce letorostů 15–20 cm (4.–5. list), podruhé za dva týdny.

Ekologická ochrana

Použití přípravku KOCIDE 2000 – povolený v ekologickém zemědělství.

Prevence

Každoroční řez, správná výživa a precizní výběr pěstitelského místa. Důsledná kontrola zdravotního stavu révy a řešení problémů v počátečních stadiích. Preventivní postřiky a odstraňování opadaných listů v podzimních měsících.

červená spála révy; žluté skvrny na listech révy; červené skvrny na listech révy; zasychající skvrny; opadávající listy révy; choroby révy; réva; hrozno; skvrny na listech