Atlas

Rez hrušňová na hrušních (skvrny na listech hrušně, útvary na spodní straně listů hrušně)

Rezavé skvrny na listech hrušní, rezavé až hnědé útvary na spodní straně hrušní zapříčiňuje rez hrušňová. Co ji způsobuje?

rez hrušňová na hrušních
Rez hrušňová na hrušních (Foto: Shutterstock)

Projevy

Choroba se projevuje tvorbou oranžovočervených skvrn na líci listů hrušní. Na místě těchto skvrn dochází na spodní straně listů ke zduření tkaniva, později se z něho uvolňují infekční spóry. Napadené hrušně jsou oslabené, což se projevuje nižší úrodou a méně kvalitními plody. Houba přezimuje jako červenohnědá hmota v silných větvích jalovce.

Chemická ochrana

Vhodné je nezanedbat ošetření hrušní zejména proti strupovitosti, čímž se předejde i rozvoji onemocnění rzi hrušňové. U mladších jedinců je možné použít přípravek Zato 50 WG, který ale není dostupný v malospotřebitelském balení.

Ekologická ochrana

Vyhledávání a likvidace nemocných jalovců, nebo alespoň napadených částí. Právě napadené jalovce bývají trvalým zdrojem infekce pro hrušně v okolí.

Prevence

Výběr ideálních pěstitelských míst, vyhýbání se pěstování hrušní v blízkosti jalovců, potřebné je dodržovat ideální výživový režim a uskutečňovat pravidelný řez. Důkladné čištění ploch pod hrušněmi, sběr a likvidace napadaného listí, případně shnilých plodů na podzim.

rez hrušňová; oranžové fleky na listech hrušní; zduřelé tkanivo na listech hrušní; nízká úroda hrušek; fleky na listech hrušní; hrušně; choroby hrušní