Atlas

Bílá rez chryzantémová (žloutnutí chryzantém)

Žloutnutí listů chryzantém a následné schnutí rostlin může způsobovat bílá rez.

Projevy

Na vrchní straně listů vznikají nejdříve nenápadné nažloutlé skvrny. Zpočátku jsou vidět bělavé, později bledě hnědé hromádky výtrusů, které se postupně uvolňují a dostávají se na další listy chryzantém, kde vyklíčí. Listy žloutnou, schnou, rostlina chřadne.

Chemická ochrana

Napadené porosty je třeba ošetřit přípravkem Polyram WG, ideálně opakovaně v 10–14denních intervalech.

Prevence

Používání zdravých sazenic od osvědčených pěstitelů, výběr vhodných pěstitelských míst, zavlažování podmokem přímo k rostlinám, voda by se neměla dlouhodobě soustředit na listech. Vhodná je i volba řidších sponů a též střídání pěstitelských ploch.

nažloutlé skvrny na listech chryzantém; žloutnutí listů chryzantém; zasychání listů chryzantém; chřadnutí chryzantém; bílá rez chryzantémová; chryzantémy; choroby chryzantém