Atlas

Plíseň maková (skvrny na listech máku, zakrslý mák)

Během vlhkých let může mák napadnout plíseň. Chorobou napadené rostliny jsou zakrslé a deformované, mají skvrny a na spodní straně mají povlak.

Projevy

Onemocnění je časté během vlhkých let a často se přenáší i osivem. Více ohrožené jsou porosty z podzimního výsevu. Chorobou napadené rostliny jsou zakrslé a deformované. Vrchní strana listů obsahuje chlorotické skvrny, na spodní straně listů se dá pozorovat hustý šedý povlak. Postižené listy jsou zkadeřené, křehké, okraji se stáčejí směrem dolů a jsou nápadně zhrublé. Stonky bývají pokryté šedým povlakem. Květní puky odumírají nebo zůstávají malé a se změněným tvarem. V makovicích se semena nevytvářejí nebo jsou přeměněné na rezavý prášek. Někdy jsou pro listy typické ostře ohraničené žluté skvrny, které postupem vegetačního období hnědnou a odumírají.

Chemická ochrana

Proti onemocnění nejsou registrované žádné přípravky v malospotřebitelském balení. Dostupné pro velkopěstitele jsou přípravky Discus, Mirador XTRA nebo Acrobat MZ WG. Porosty z podzimního výsevu je třeba začátkem jara preventivně ošetřit. Při výskytu choroby jsou důležité opakované postřiky.

Prevence

Používání kvalitního a mořeného osiva, důsledný výběr a střídání pěstitelských ploch, volba řidšího sponu, zavlažování podmokem a co nejméně na listy. Řešením je i nepěstovat mák ve vlhkých lokalitách. Důležitý je přiměřený výživový režim a použití hnojiv s vyšším obsahem fosforu.

deformace rostlin máku; skvrny na listech máku; šedý povlak na listech máku; šedý povlak na stoncích máku; odumírání listů máku; plíseň; choroby máku; mák; skvrny na listech