Atlas

Suchá hniloba brambor (skvrny na bramborách)

Hnědavé skvrny na povrchu brambor, které se na světle zbarvují do růžova až modra, způsobuje suchá hniloba brambor. Rostliny při napadení vadnou a odumírají.

Projevy

Houba přežívá v půdě a do hlíz brambor se dostává skrz mechanické poranění. Projevuje se hnědými skvrnami na povrchu hlíz, vždy na místech poškození. Čerstvá hniloba je mokrá, později je pletivo hnědavé a prachovité. V hlízách vznikají trhliny s bílým podhoubím, na povrch vystupují ostrůvky podhoubí oválného tvaru a na světle se zbarvují do růžova nebo modra. V porostech vadnou celé rostliny, což je způsobeno zpráchnivěním mateřské hlízy.

Chemická ochrana

Možné je mořit výsadbový materiál, což zabrání rozvoji tohoto onemocnění.

Ekologická ochrana

Správné skladování brambor.

Prevence

Důležité je skladovat jen zdravé a mechanicky nepoškozené brambory, vždy bez příměsí půdy. Houba se může velmi rychle šířit od hlízy k hlíze. Během skladování je třeba dodržet teplotu pod 6 °C a sázet jen zdravé a mechanicky nepoškozené hlízy.

suchá hniloba brambor; hnědé skvrny na hlízách brambor; trhliny v hlízách brambor; vadnutí porostu brambor; odumírání porostu brambor; brambory; choroby brambor