Atlas

Kořenohub zhoubný (hniloba brambor, hniloba cibule)

Roztoč, který poškozuje brambory, kořenovou zeleninu nebo cibuli, se jmenuje kořenohub zhoubný. Jak proti němu zasáhnout?

Projevy

Škůdce, drobný žlutavý roztoč poškozuje brambory, kořenovou zeleninu nebo cibuli. Může poškodit a znehodnotit i uskladněné cibule a hlízy květů. Saje rostlinné šťávy a zároveň otevírá cestu dalším chorobám například houbovým nebo bakteriálním. Postižené části se deformují, ztrácejí barvu a postupně hnijí. Zhoršuje se růst, při silném výskytu rostliny odumírají.

Chemická ochrana

Dezinfekce skladových prostor sírou, dobré prosušení cibulovin před uskladněním.

Ekologická ochrana

Napadené jedince a části rostlin je třeba okamžitě likvidovat.

Prevence

Potřeba je vysázet zdravé sazenice a využívat odolnější kultivary, pravidelně střídat pěstitelské plochy, volit vhodné předplodiny, vyhýbat se těžším a příliš vlhkým půdám. Uskladněné cibule a hlízy během zimy je třeba pravidelně kontrolovat, skladovat na suchých a chladných místech.

žlutý roztoč; deformace zeleniny; hnití rostlinných částí; hniloba uskladněných cibulí a hlíz; roztoče; škůdce cibule; škůdce brambor; cibule; brambory; kořenohub zhoubný