Atlas

Cibulovka zhoubná (hniloba cibule, měknutí cibule)

Měknutí a hnilobu kuchyňské cibule, ale i okrasných cibulovin způsobuje cibulovka zhoubná. Zasáhnout lze i ekologicky.

cibulovka zhoubná
Cibulovka zhoubná (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce je kovovozelené barvy, má průsvitná křídla. Samičky kladou vajíčka v blízkosti cibulovin. Larvy jsou šedavé až žlutočervené, přezimují v půdě, na jaře se z nich líhnou dospělí jedinci. Škodí larvy, které požírají cibule. Škůdce má za rok dvě generace. Dospělí jedinci druhé generace lítají a kladou vajíčka koncem léta, larvy přezimují v půdě nebo cibulích. Škodí na okrasných cibulovinách i cibuli kuchyňské. Napadené cibule měknou a hnijí.

Chemická ochrana

Použití přípravku Karate ZEON 5 CS v době náletu dospělých jedinců.

Ekologická ochrana

Použití insekticidu na bázi spinosadu, například SpinTor. Účinkuje na larvy i dospělé jedince.

Prevence

Výsadba zdravých a nepoškozených cibulí, vytřídění a zlikvidování napadených jedinců. Vhodné je dodržovat doporučené podmínky pro pěstování dané cibuloviny, zavlažování v jarních měsících i přihnojení hnojivem na cibuloviny.

cibulovka zhoubná; brouk na cibulovinách; larvy v cibulích; cibuloviny; cibule; škůdce cibulovin; škůdce cibule; hniloba cibule; vyžrané cibule