Atlas

Obaleč jablečný (červivá jablka)

Nejčastějším škůdcem jabloní a hrušní je obaleč jablečný, který způsobuje červivost plodů. Pomoct si můžete chemickou i ekologickou cestou, a určitě nezapomeňte na prevenci.

obaleč jablečný
Obaleč jablečný (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce je původcem červivosti jablek, napadá i hrušně. Červivé plody zároveň, často už na stromech, podlehnou moniliové hnilobě. V teplejších oblastech má tento škůdce za rok dvě generace. Přezimuje v různých úkrytech ve stadiu larev. Na jaře se kuklí, motýli první generace se líhnou v květnu a červnu, druhé generace v průběhu července a srpna.

Chemická ochrana

Proti první generaci tohoto škůdce je třeba zrealizovat postřik koncem května nebo začátkem června. Proti druhé generaci, která je početnější, se ošetřují především zimní odrůdy jabloní a hrušní. Ideálně koncem června a v první polovině srpna. Použít je třeba inhibitory tvorby chitinu, aplikují se už na začátku kladení vajíček, zbylé přípravky v době hromadného líhnutí housenek. Inhibitory stačí proti každé generaci zasáhnout jen jednou, ošetření klasickými přípravky je třeba vždy zopakovat. Použít je možné přípravky Mospilan 20 SP, Decis Protech, Sanium Ultra, Integro nebo Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Použití ovolarvicidního biopřípravku, který obsahuje Bacillus thuringiensis. Jím postřikujeme asi 5 dní po vrcholu letové vlny, tedy na začátku líhnutí housenek. Velký význam má využívání světelných a pivních lapačů. Využít se dá i přírodní insekticid Spintor, proti housenkám Lepinox Plus.

Prevence

Během celé sezony je potřeba sbírat a likvidovat popadané ovoce. Pomáhá i oškrabání staré odumřelé kůry z jabloní v předjaří. V ní se totiž nacházejí larvy tohoto škůdce v zámotcích. Význam má též zimní krmení ptáků a vyvěšování hnízdních budek, protože přiláká například sýkorky, které ničí letní i zimující škůdce ovocných dřevin. Pomáhají i netopýři, kteří jediní dokážou zlikvidovat motýlky obaleče jablečného i množství dalších ovocných škůdců létajících večer a v noci, když už ptáci spí.

obaleč jablečný; larvy v jablku; červivost jablek; červivost hrušek; motýl na jabloních; škůdce jabloní; červivá jablka; jablka; jabloně