Atlas

Květopas jabloňový (usychání květů jabloně)

Květopas jabloňový způsobuje hnědnutí a usychání květních puků na jabloních. Zakročit můžete chemicky i biologicky.

květopas jabloňový
Květopas jabloňový (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce způsobuje hnědnutí a usychání květních puků jabloní. Za rok má jednu generaci. Přezimuje jako dospělý jedinec v půdě u stromů, v opadaném listí, v puklinách kůry, zejména v blízkém smíšeném lese nebo parku. Brzy na jaře vylézá na dřeviny, ožírá puky a vrtá do nich dírky. Škůdce výrazně přispívá ke snížení úrody jablek. Chladnější jaro, pomalejší rozvíjení se puků, umožňuje samičkám déle klást vajíčka, tedy i poškodit více puků než během teplého jara.

Chemická ochrana

Ošetření je třeba vykonat před kvetením, ve stadiu zelených puků. Více ohrožené jsou jabloně v blízkosti lesa. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Bioochrana spočívá v umístění pásu vlnité lepenky okolo kmene jabloně ještě před začátkem kvetení, Necháme ho tam až do odkvetení; průběžně kontrolujeme a sbíráme ukryté brouky. Kromě toho, brouky střásáme ze stromu na podloženou plachtu vícekrát v době od zeleného puku po rozkvetení květů, a to vždy asi ve 14 hodin po obědě, když teplota dosáhne 17 °C. Při přemnožení květopasu pomůže i běžné podzimní shrabání listí, ve kterém se ukrývá, a jeho kompostování s páleným vápnem. Brzy na jaře očistíme stromy od staré kůry a od ukrytých brouků a oloupanou kůru spálíme.

Prevence

Umístění pásu vlnité lepenky okolo kmene jabloně ještě před začátkem kvetení. Ponechat je ho třeba až do odkvetení. Průběžně je třeba kontrolovat a sbírat ukryté dospělé jedince. Při přemnožení pomůže důkladné podzimní shrabání listí, ve kterém se škůdce ukrývá, a jeho kompostování s páleným vápnem. Brzy na jaře je též třeba očistit stromy od staré kůry a od ukrytých brouků. Oloupanou kůru je třeba rychle spálit.

květopas jabloňový; brouk jabloně; ožírání puků jabloní; poškozené květy jabloní; jabloně; škůdce jabloní