Atlas

Vlnatka krvavá (vata na stromech, vata na keřích, vatové útvary )

Na mladých výhoncích jabloní se mohou občas objevit bílá, jakoby vatová vlákna. Způsobuje je vlnatka krvavá, která tyto výhonky saje. První kolonie se objevují už v květnu.

vlnatka krvavá
Vlnatka krvavá (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce saje na kůře mladých výhonků a starších větví stromů a keřů, často jej najdeme na jabloních. Výskyt identifikuje vylučování voskových, jakoby vatových vláken. Ty zakrývají celou kolonii škůdců. V místě výskytu mohou vznikat praskliny nebo zduřeniny. Škůdce má za rok několik generací a přezimuje ve stadiu larev, nejčastěji v puklinách v kůře nebo v oblasti kořenového krčku. Mnoho jedinců zahyne v důsledku silných mrazů, na to je třeba teplota -20 °C po dobu dvanácti hodin. Larvy vlnatky opouštějí zimní úkryty koncem dubna, první početné kolonie se objevují v květnu.

Chemická ochrana

Ošetření zrealizujeme hned po zjištění prvních kolonií škůdců, do postřikové kapaliny je třeba přidat i smáčedlo. Použít je možné přípravek Pirimor 50 WG. Při slabém výskytu vlnatky není třeba ošetřovat celý strom, stačí postřikovou kapalinu spolu se smáčedlem nanést přímo na kolonii vlnatky. Někteří pěstitelé doporučují proti vlnatce krvavé použít roztok připravený z 200 gramů draselného mýdla a 10 litrů vody. Můžete přidat i litr denaturovaného lihu. Pirimor se prodává už jen ve velkospotřebitelském balení, můžeme ale použít i postřik Mospilan. Do postřikové kapaliny přidejte smáčedlo.

Ekologická ochrana

Poškozené a napadené části stromu je možné odřezat a spálit.

Prevence

Škůdce napadá stromy, které jsou nedostatečně zásobené draslíkem. Přednostně poškozuje oslabené stromy. Důležitý je proto správný závlahový i výživový režim. Nutný je správný a pravidelný řez ve všeobecně doporučených termínech.

vlnatka krvavá; bílá vlákna; vatovitá vlákna; kolonie; kolonie na větvích; škůdce na stromech; vatové útvary na větvích; škůdce jabloní