Atlas

Podkopníček spirálový (kukly na jabloni, vajíčka na listech jabloně)

Minování listů jabloní má na svědomí podkopníček spirálový.

Projevy

Způsobuje minování jabloní. V našich podmínkách má dvě až tři generace za rok. Přezimuje ve stadiu kukel, které jsou připevněné na kůru kmenů či větví. K líhnutí a rojení tohoto škůdce dochází v době kvetení jabloní. Po páření samičky kladou vajíčka jednotlivě na spodní stranu listů. Vylíhnuté larvy pronikají do listů a konzumují pletiva. Vznikají typické miny. Larvy se pohybují dokola, proto je i jejich trus uložený ve tvaru spirály. Dospělí jedinci opouštějí miny a spouštějí se po tenkých vláknech do níže položených částí koruny stromů. Larvy první a druhé generace se kuklí většinou na listech, larvy přezimující generace převážně na kmenech a větvích stromů.

Chemická ochrana

Potřebný je zásah postřikem v době rojení dospělých jedinců. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS. Důležitý je i pravidelný předjarní postřik jabloní.

Prevence

Výběr vhodného pěstitelského místa, optimální výživový a vláhový režim, pravidelný řez a prosvětlování koruny, sběr napadaných listů a plodů, odstraňování mumiových plodů. Nutný je pravidelný monitoring výskytu chorob a škůdců, a v případě jejich výskytu okamžité řešení. Zanedbání jakéhokoliv problému může vést k oslabování dřeviny a zvýšenému předpokladu napadení dalším škůdcem.

podkopníček spirálový; kukly na větvích; kukly na kůře; trus ve tvaru spirály; vajíčka na spodní straně listů jabloní