Atlas

Bejlomorka ostružinová (bulky na malině, hrbolaté stonky malin)

Bejlomorka je drobný šedočerný, 2–2,5 mm velký komár, který v larválním stadiu škodí malinám i ostružinám.

bejlomorka ostružinová
Bejlomorka ostružinová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce napadá maliny a ostružiny, nejaktivnější je v zahradách, které se nacházejí v blízkosti lesa. Dospělý jedinec připomíná malého bělavého komára. Larvy tohoto škůdce jsou oranžové a zimují v hálkách na výhoncích. Hálky mají typický oválný nebo kulovitý tvar. Larvy sají rostlinné šťávy, a tím napadenou rostlinu oslabují. Na jaře se zakuklí a začátkem léta se líhnou dospělí jedinci. Samičky v létě kladou vajíčka k pukům na výhoncích malin a ostružin. Výhony malin a ostružin nad hálkou usychají, pruty se snadno lámu.

Chemická ochrana

Na začátku rojení škůdců je třeba zrealizovat postřik přípravkem Mospilan 20 SP. Ošetření je třeba po asi 10 dnech zopakovat.

Ekologická ochrana

Ideální je hned po zpozorování výhonků s hálkami tohoto škůdce tyto odřezat a zlikvidovat spálením.

Prevence

Pravidelná kontrola porostů, pravidelný a správný řez, přiměřený výživový režim, důkladné čištění porostů malin a ostružin.

bejlomorka ostružinová; larvy; hálky na výhoncích; bělavý komár; larvy; maliny; škůdci na malinách; škůdci na ostružinách; maliny; ostružiny