Atlas

Žlabatka ostružiníková (bulky na výhoncích malin a ostružin)

Bulky na výhoncích malin může mít na svědomí bejlomorka nebo žlabatka.

žlabatka ostružiníková
Žlabatka ostružiníková, Foto: Shutterstock

Projevy

Zduřelých částí si v hustém porostu nemusíme všimnout. Signalizují však přítomnost škůdců – bejlomorky nebo žlabatky. O kterého škůdce jde, zjistíme, když bulku rozřízneme. Larvy oranžové barvy patří bejlomorce, larva bílé barvy jsou žlabatky. Takto poškozené výhonky jsou křehké, mohou se lámat, odumírají. Škůdci se častěji vyskytují v zahradách, které jsou situované v blízkosti lesů.

Chemická ochrana

Není potřeba.

Ekologická ochrana

Mechanické odstranění napadených částí. Tyto části výhonků nedáváme na kompost, ale spálíme je.

Prevence

Důsledná kontrola porostu před zimou, odstranění a spálení napadených výhonů.

bulky na výhoncích malin; bulky na výhoncích; žlabatka; choroby malin; choroby ostružin; ostružiny; maliny; zduřelé výhonky