Atlas

Chroust obecný (ponravy v zemi, ponravy v květináči)

Odumírající rostliny i jahody může mít na svědomí larva chrousta. Pokud najdete v zemi u umírající rostliny bílé zatočené ponravy, s největší pravděpodobností se jedná o chrousta v larválním stadiu.

chroust obecný

Projevy

Larvy chrousta – ponravy jsou typicky ohnuté a najdeme je často v kompostu. Líhnou se začátkem léta. Většinou žijí ve skupině a živí se kořínky rostlin. Koncem podzimu se přesouvají hlouběji do půdy, kde se zakuklí. Vylíhnutí jedinci potom přezimují v půdě. Dospělí jedinci na jaře vylétávají a přesouvají se na stromy, kde se asi měsíc intenzivně živí listy. Následně samičky kladou do půdy vajíčka. Škodí dospělí jedinci i larvy, kteří způsobují větší škody.

chrust obycajny2

Chemická ochrana

Použití přípravku Karate ZEON 5 CS v případě masivnějšího výskytu.

Ekologická ochrana

Chroust má mnoho přirozených nepřátel, kteří se přirozeně vyskytují i v zahradách. Použít se dají entomopatogenní houby nebo háďátka. Použití parazitických hlístic rodu Heterorhabditis (přípravek LARVANEM)

Prevence

Střídání plodin, každoroční podzimní orba, dřívější setba, přiměřené hnojení, likvidace plevele a obrábění půdy.

chroust; ponravy; brouci na stromech; bílé larvy v kompostu; bílé ponravy; ponravy v půdě; odumírání rostlin; půdní škůdce