Atlas

Malinovník šedý a malinovník plstnatý (červivé maliny, červivé ostružiny)

Přítomnost malinovníka plstnatého prozrazují originální čárkovitě vyžrané otvory na listech. Ochrana je z hygienického hlediska problematická.

malinovník
Malinovník (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce způsobuje červivost malin a ostružin. Často poškodí až třetinu vytvořených plodů. Dospělí jedinci se líhnou z kukel v půdě, vždy na jaře po přezimování. Samička naklade vajíčko do květu, který potom larvy vyžírají, později pokračují v souplodí. Při intenzivnější invazi způsobují až holožíry. Dospělé larvy vypadávají k zemi, kam zalézají a kuklí se. Přítomnost škůdce prozrazují čárkovitě vyžrané otvory na listech.

Ekologická ochrana

Ochrana je z hygienického hlediska problematická, ale okolo porostu můžeme zkusit rozvěsit bílé lepové destičky, které by je přilákaly a zahubily. Použít se dá i zavěšený lahvový lapač se sladkou malinovou šťávou, kde se utopí. Použít mikrobiální přípravek NovaFerm ORION (v koncentraci 2 %), v době objevení se prvního růžového plodu, v případě potřeby i o 2 týdny později.

Prevence

Zajistit je třeba to, aby výsadba byla vzdušná, dobře osluněná a nezaplevelená. Potřeba je se postarat o přiměřený výživový a závlahový režim, čištění porostů, řez starších výhonků, případně obrábění půdy.

malinovník; škůdce na malinách; larvy ve květu malin; larvy v plodech malin; škůdce na malinách; maliny; hnědí brouci; brouci na malinách