Atlas

Hnědá skvrnitost moruše (skvrny na listech moruše)

Pokud jste našli hnědé skvrny na listech moruše, jedná se zřejmě o houbové onemocnění.

Projevy

Onemocnění způsobuje houba Mycosphaerella mori. Projevem jsou hnědé skvrny na listech moruše, nejdříve je jich méně, později více a jsou větší. Listy žloutnou a postupně opadávají. Dřevina je oslabená. Rozvoj onemocnění podporuje deštivé počasí a často jsou napadáni starší jedinci.

Ekologická ochrana

Pravidelné hnojení hnojivem vhodným pro listnaté stromy.

Prevence

Důsledný výběr lokalit, pěstitelských ploch a kultivarů, pravidelný řez, přiměřený výživový režim, nezavlažovat na listy a zavlažovat spíš v ranních hodinách. Prevence spočívá ve spálení opadaného listí a v dezinfekci pracovního nářadí.

hnědé skvrny na listech moruše; žloutnutí listů moruše; opadávání listů moruše; moruše; choroby moruše; skvrny na listech