Atlas

Bakteriální skvrnitost ořešáku (skvrny na listech ořešáku)

Drobné hnědé okrouhlé až elipsovité skvrny na plodech a listech ořešáku může způsobovat bakteriální skvrnitost. Skvrny na mladých letorostech se propadávají, mokvají a na jejich okrajích se na vzduchu objevuje zasychající sliz.

bakteriální skvrnitost ořešáku
Bakteriální skvrnitost ořešáku (Foto: Shutterstock)

Projevy

Onemocnění způsobují tyčinkovité, bičíkaté bakterie. Postihuje listy, výhonky, soukvětí, ale nejzávažněji se choroba projevuje na plodech. Na stopkách listů vznikají drobné hnědé okrouhlé až elipsovité skvrny. Při silném napadení skvrny na listě splývají a odumírá větší část jeho pletiva. Skvrny na mladých letorostech se propadávají, mokvají a na jejich okrajích se na vzduchu objevuje zasychající sliz. Při extrémním napadení odumírají i vrcholové výhonky. Na mladých plodech vznikají drobné hnědavé skvrny, které později mokvají. Pletivo zeleného obalu měkne a hniloba postupuje do nitra plodu. Celý plod zčerná, scvrkne se a opadne.

Chemická ochrana

Potřebné je ošetření před zimou během dne, kdy nemrzne. První jarní postřik je třeba udělat v době pučení, druhý těsně před kvetením a třetí po odkvetení. Použít je možné přípravek Kuprikol 50.

Prevence

Výběr a pěstování odolných odrůd ořechů a jejich řidší výsadba, výběr optimálního pěstitelského místa. Pravidelný sběr a likvidace popadaných napadených listů, plodů a výhonů. Odstraňování plevele z blízkosti vysazených ořechů.

bakteriální skvrnitost; drobné okrouhlé skvrny; hnědé elipsovité skvrny; odumírání výhonků; hnědé skvrny na ořeších; choroby ořechů; ořechy