Atlas

Antraknóza ořešáku (černé ořechy, skvrny na listech ořechu)

Antraknóza ořešáku je houbová choroba, která je provázená černou skvrnitostí. Napadá listy, letorosty i zelené plody.

antraknóza ořešáku
Antraknóza ořešáku (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jde o houbovou chorobu, která je provázená černou skvrnitostí. Napadá listy, letorosty i zelené plody. Na jaře se na listech objevují malé hnědé skvrny s cihlově červeným lemem, nejčastěji okolo středové listové žíly. Později se na skvrnách vytvoří malé polštářky. V dalším období se to samé vytváří i na zelených slupkách plodů, jako i na dřevě letorostů. Silněji napadené listy koncem léta opadávají. Skvrny na nemocných plodech mají atramentový nádech, postupují skrz měkkou nevyzrálou skořápku k jádru, které hnědne, a druhotně ho napadají ještě i jiné houby. Choroba se šíří zejména za letního deštivého počasí velmi rychle, a to až tak, že většina listů opadá. Na nemocných opadaných listech v průběhu zimního období houba pomalu dozrává a na jaře se na nich objevují plodničky se „sáčky“, ze kterých se v průběhu května uvolňují zralé askospory jako zdroj jarní infekce.

Chemická ochrana

Ošetřit je třeba zejména mladší porosty a za deštivého počasí. První postřik je třeba zrealizovat těsně před kvetením ořešáků, druhý hned po odkvetení, třetí za asi 10 dnů. Pokud trvá deštivé počasí, postřik je možné ještě zopakovat. Použít je možné přípravek Kuprikol 50.

Ekologická ochrana

Nejlepší ochranou je prevence, která spočívá v udržování vzdušných korun, výběru vhodné lokality a odrůdy, vápnění půdy a vyhrabání i odstranění opadaných listů.

Prevence

Promyšlený výběr stanoviště s dobrým prouděním vzduchu a výběr odolné odrůdy. Důkladné odstranění všech opadaných napadených částí stromů a jejich spálení. Sběr a spálení opadaných ořechových listů zpod stromů. Udržování vzdušné koruny řezem. Řez je třeba uskutečnit v době proudění mízy. Není vhodný zimní řez.

antraknóza ořešáku; skvrny na ořeších; skvrny na listech; choroby ořešáku; ořechy