Atlas

Bílá skvrnitost hrušní (bledé skvrny na listech hrušně)

Bělavé skvrny s tmavším okrajem na listech hrušně způsobuje houba Mycosphaerella sentina. Je to zřídkavé onemocnění objevující se spíš v deštivých letech.

bílá skvrnitost hrušní
Bílá skvrnitost hrušní (Foto: Shutterstock)

Projevy

Onemocnění způsobuje houba Mycosphaerella sentina. Postihuje hrušně zřídka, většinou v deštivějších letech a jedince ve vyšších polohách. Původce onemocnění přezimuje v napadených listech, na jaře se uvolňují spóry, které infikují stromy. Na listech hrušní potom vznikají drobné bělavé skvrny s tmavším okrajem, postupně je jich spolu vícero.

Chemická ochrana

Proti onemocnění je možné zasáhnout přípravky Score, Chorus 50 WG, Polyram WG nebo Syllit 65.

Ekologická ochrana

Možné je použít přípravek Novaferm SIRIUS, který potlačí houbové choroby aktivací rezistence rostlin.

Prevence

Pěstování hrušní v ideálních lokalitách, pravidelné prosvětlování koruny, přiměřený výživový režim, sběr a důkladná likvidace napadeného listí v podzimních měsících.

bílé skvrny na listech hrušní; skvrny na listech hrušní; bělavé skvrny na listech hrušní; hrušně; choroby hrušní