Atlas

Krtonožka obecná

Vadnutí a usychání rostlin a sazenic v zahradě může mít na svědomí krtonožka obecná. Tento půdní škůdce každoročně potrápí mnoho zahrádkářů. Co pomůže?

krtonožka obecná
Krtonožka obecná (Foto: Shutterstock)

Projevy

Dospělý jedinec je asi 6 cm dlouhý, okřídlený, má tmavě hnědá záda a na hlavě výrazná tykadla. Je jemně ochlupený. Škodí požíráním mladých sazenic, a to zejména v období páření a kladení vajíček. Ty rychle vadnou a usychají. Vývoj dospělého jedince trvá až dva roky. Lidé často nesprávně označují larvy brouků za larvy krtonožky. Krtonožka však v žádném stadiu vývoje nemá podobu pondravy, mladí jedinci se líhnou z vajíček, později vzdáleně připomínají mravence, později mají podobu dospělého jedince.

Chemická ochrana

Zasáhnout se dá formou otrávených návnad. Osvědčilo se též namočit převařená zrna kukuřice v rostlinném oleji a insekticidu proti mšicím. Účinné jsou i některé granulované přípravky proti hlemýžďům.

Ekologická ochrana

Ničení hnízd s vajíčky, ruční sběr dospělých jedinců ve večerních nebo nočních hodinách. Využít na odchyt je možné i pasti, například zavařeninové sklenice, které zakopete do půdy až po jejich horní okraj. Dospělí jedinci popadají dovnitř. Osvědčilo se i pěstování měsíčku na místech s vyšším výskytem krtonožky. Aplikace hlístic Steinernema carpocapsae (přípravek Capsanem). Hlístice napadají larvy krtonožky a potom se dále množí v jejich těle. Napadené larvy umírají v průběhu několika dnů.

Prevence

Pravidelná údržba zahrady a obrábění půdy. Podstatné je půdu na jaře a podzim důkladně, co nejvíce do hloubky, prokypřit. Hnízda krtonožek jsou soustředěná asi 10–15 cm pod povrchem půdy.

krtonožka; hnědý brouk; okřídlený brouk; vajíčka v půdě; půdní škůdce; vadnutí rostlin; vadnutí sazenic; sežrané kořeny sazenic