Atlas

Sněť kukuřičná (šedá kukuřice, šedé nádory na kukuřici)

Objevili jste divné šedé útvary na paličkách kukuřice? Je to sněť kukuřičná. Jak chorobě předcházet?

sněť kukuřičná
Sněť kukuřičná (Foto: Shutterstock)

Projevy

Často napadá jen jednotlivé rostliny. Na listech se při slabším napadení tvoří řetězce perlovitých nádorů nebo dlouhé zduřelé útvary na hlavní žilce spodní části listové čepele. Postižené listy mohou uschnout. Při silném napadení se listy deformují a jsou roztrhané. Při silné rané infekci se z listů stávají koláčovité až oválné bulky a odumírají. Postupně napadené rostliny hynou. Výrazné škody vznikají zejména po napadení kukuřičných paliček, kde jsou zrna deformovaná a choroba vytváří šedé nádorové útvary.

Chemická ochrana

Likvidace bzunky ječné a zavíječe kukuřičného v porostu kukuřice, kteří podporují rozvoj tohoto onemocnění. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS (proti škůdcům bzunka ječná a zavíječ kukuřičný, které zvyšují šanci na napadení touto chorobou).

Ekologická ochrana

Likvidace a rychlé spálení všech napadených rostlin. Odstraňování jen napadených částí je neúčinné.

Prevence

Pěstování kukuřice na chráněných místech, jinak může rostliny poškodit silný vítr či krupobití, následně jsou náchylnější k napadení touto chorobou. Kvalitní výživový a závlahový režim, monitoring výskytu škůdců, udržování bezplevelného porostu. Chorobě se můžeme vyhnout i pozdějším termínem výsevu.

sněť kukuřičná; nádory na listech kukuřice; zduřeniny na žíle listu kukuřice; deformace listů kukuřice; šedé klasy kukuřice; nádory na paličkách kukuřice; šedá kukuřice; kukuřice; choroby kukuřice