Atlas

Černopáska bavlníková na kukuřici (ožrané vrcholky kukuřice)

Ožrané vrcholky kukuřičných klasů může způsobovat černopáska bavlníková. Prozradí ji i trus viditelný v místě výskytu.

černopáska bavlníková kukuřice
Černopáska bavlníková kukuřice (Foto: Shutterstock)

Projevy

Larvy škůdců poškozují různé plodiny. Například palice kukuřice a živí se „vlasy“ a jednotlivými zrny. Škůdce má několik generací za rok a rostlinu napadá během celé vegetační doby. Škůdce identifikuje to, že špičky palice, listy pokrývající palici a zrna jsou nepravidelně ožrané. Larvy koncem léta škodí i v plodech papriky či rajčat. Viditelný v místě výskytu je i trus larvy. Jsou různě zbarvené, mohou být zelené, hnědé, purpurové.

Chemická ochrana

Použití přípravků Decis EW 50, Integro nebo Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Na zvýšení odolnosti rostlin proti škůdci je možné použít přípravek NOVAFERM ORION. Na menší ploše je osvědčené mechanické ničení vajíček na spodních stranách listů.

Prevence

Pěstování odolnějších kultivarů, dodržování doporučených pěstitelských postupů a pravidelná kontrola zdravotního stavu porostů.

černopáska bavlníková; můra bavlníková; larvy; larvy v palicích kukuřice; požerky na listech; ožraná zrna; kukuřice; škůdce na kukuřici; housenky