Atlas

Zavíječ zimostrázový (housenky na zimostrázu)

Housenky na zimostrázu jsou v posledních letech velmi častým problémem. Zasáhněte proti nim včas.

zavíječ zimostrázový
Zavíječ zimostrázový (Foto: Shutterstock)

Projevy

Projevuje se odumírajícími listy zimostrázu, mezi listy jsou viditelné aktivní, zeleno-černé žravé larvy – housenky se stopami trusu. Při masivnějším napadení dochází k uschnutí celých větví. Dřevina výrazně prosychá, může však ještě obrůst, pokud se problém včas vyřeší. Jinak hrozí úplné vyhynutí dřeviny. Škůdce má za rok 2–3 generace.

Chemická ochrana

Okamžitě po zjištění škůdců je nutný postřik přípravkem Karate ZEON 5 CS. Ideální je postřik zopakovat po 10 dnech a vždy použít jiný přípravek.

Ekologická ochrana

Osvědčily se přípravky na bázi bakterie Bacillus thuringiensis (přípravek Lepinox plus) a přípravky na bázi viru granulózy obaleče jablečného.

Prevence

Výběr slunečných, vzdušných a sušších míst, vyhýbání se nadměrnému hnojení a přehuštěným porostům. Pravidelná kontrola rostlin a výběr odolnějších kultivarů. Zasáhnutí vhodným přípravkem okamžitě po zjištění larev.

zavíječ; zimostráz; housenky; larvy; suché listy; holožír; larvy; škůdce na zimostrázu