Atlas

Předivka brslenová (housenky na brslenu)

Pokud objevíte housenky na brslenu, může se jednat o předivku. Způsobuje holožíry a na rostlině jsou viditelné pavučinové útvary.

předivka brslenová
Předivka brslenová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Dospělí jedinci – motýli létají začátkem léta, samičky kladou vajíčka na hladkou kůru a chrání je speciálním povlakem. Po měsíci se vylíhnou larvy. Způsobují holožíry opadavých brslenů. Největší škody způsobují přezimované larvy na jaře. Později vznikají na napadených dřevinách rozsáhlé pavučinové útvary.

Chemická ochrana

V raných, ale i pozdějších stadiích napadení je třeba použít přípravek Karate ZEON 5 CS nebo Decis Protech.

Ekologická ochrana

Mechanická likvidace napadených dřevin nebo pavučinových útvarů, použití přípravku Lepinox Plus.

Prevence

Důkladná kontrola opadavých brslenů a v případě zjištění problému okamžité řešení. Pěstování okrasných opadavých brslenů v ideálních podmínkách.

larvy na listech brslenu; pavučinové útvary na keřích brslenu; keře obalené pavučinovým útvarem; brsleny; škůdce brslenů; housenky na brslenu; pavučina na brslenu