Atlas

Cibulovka narcisová (odumírání narcisů, hniloba narcisů)

Odumírající narcisy a ohryzané cibule rostlin má na svědomí pravděpodobně cibulovka narcisová.

cibulovka narcisová
Cibulovka narcisová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce přezimuje ve stadiu larvy, koncem jara se zakuklí v půdě v blízkosti hostitelských rostlin. Následně se líhnou žlutavé larvy, které škodí požíráním cibulí hostitelských rostlin. Cibule postupně zahnívají a rostlina hyne. Dospělý jedinec připomíná malého čmeláka, je oranžovočerný a dlouhý asi 12 mm. Škůdce má za rok jednu generaci.

Chemická ochrana

Použití přípravku Karate ZEON 5 CS v době náletu dospělých jedinců.

Ekologická ochrana

Použití insekticidu na bázi spinosadu, například SpinTor. Účinkuje na larvy i dospělé jedince.

Prevence

Výsadba zdravých a nepoškozených cibulí, vytřídění a zlikvidování napadených jedinců. Vhodné je dodržovat doporučené podmínky pro pěstování dané cibuloviny, zavlažování v jarních měsících i přihnojení hnojivem na cibuloviny.

cibulovka narcisová; čmelák na narcisech; larvy v cibulích narcisů; vadnutí narcisů; ožrané cibule narcisů; narcisy; škůdce narcisů