Atlas

Obaleč révový (vlákna na révě, hniloba révy)

Poškozená soukvětí révy, obalená vlákny, může způsobovat obaleč. Tento škůdce může poškozovat i bobule. Co pomůže?

obaleč révový
Obaleč révový (Foto: Shutterstock)

Projevy

Révu mohou napadnout tři druhy obaleče. Dva z nich, obaleč mramorovaný a pásový, poškozují květy a bobule révy. Pokud se jejich výskyt v dané lokalitě opakuje, je potřeba zasáhnout. Obaleči přezimují ve stadiu kukel, ze kterých se od konce dubna líhnou dospělí jedinci – motýli. Samičky později začínají klást vajíčka. Larvy poškozují soukvětí révy a obalují ho typickými vlákny. Začátkem léta se líhnou dospělí jedinci druhé generace. Larvy této generace poškozují bobule, ty následně hnijou.

Chemická ochrana

Ošetření proti první generaci obalečů na révě je třeba uskutečnit do konce května, proti druhé nejpozději v polovině července. Použít je možné přípravky Decis Protech, Sanium Ultra, Integor nebo Karate ZEON 5 CS. Přípravky je třeba použít v období intenzivního líhnutí larev.

Ekologická ochrana

Použití přípravku Lepinox Plus.

Prevence

Každoroční řez, správná výživa a precizní výběr pěstitelského místa. Důsledná kontrola zdravotního stavu révy a řešení problémů v počátečních stadiích. Preventivní postřiky a odstraňování opadaných listů v podzimních měsících.

obaleč révový; motýli na révě; larvy na révě; vlákna na květech révy; housenky na révě; škůdce révy; réva; hrozno