Atlas

Kovolesklec gama (zelené housenky)

Zelené housenky škůdce kovolesklec gama požírají listy stromů. Později začínají vyžírat pletivo z jedné strany (skeletování), následuje dírkování a boční žír, v extrémních letech se vyskytuje holožír. Přečtěte si, zda a jak je třeba zasáhnout.

kovolesklec gama
Kovolesklec gama (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce má u nás dvě až tři generace. Dospělí jedinci – motýli jsou hnědošedé barvy, ve středu mají skvrnu ve tvaru písmene gama. Larvy jsou zelenkavé, kukly se vyvíjejí přímo na rostlině. Motýli první generace se líhnou v květnu nebo červnu, druhé začátkem července a třetí v srpnu. Vajíčka, která samičky kladou jednotlivě nebo do skupinek, potřebují na líhnutí vyšší vlhkost vzduchu a též vyšší teplotu. Larvy tohoto škůdce napadají asi 200 druhů rostlin, mezi nimi i široké spektrum běžně pěstovaných užitkových rostlin. Larvy požírají listy, vytvářejí typická okénka. Jejich pohyb je píďalkovitý.

Ekologická ochrana

Využít je možné vajíčkové parazitoidy z rodu Trichogramma či přípravky na bázi Bacillus thuriengiensis (přípravek Lepinox Plus) nebo přírodní insekticidy na bázi spinosadu (přípravek SpinTor).

Prevence

Pravidelné čištění záhonů od posběrových zbytků a plevele, důkladná meziřádková kultivace, udržování řidších a vzdušnějších porostů, podzimní obrábění půdy.

kovolesklec gama; hnědošedý motýl; larvy na listech; vyžraná okénka na listech; housenky; zelené housenky; holožír; požery na listech; škůdce na stromech; housenky na stromech