Atlas

Drtník ovocný (žloutnutí listů, brouk v kůře)

Staré, nemocné, nebo i mladé stromy, když jsou oslabené po přesazení, může napadnout dřevokazný škůdce, nejčastěji drtník ovocný. Jak pomoct?

drtník ovocný
Drtník ovocný (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jde o dřevokazného škůdce. Dospělí jedinci a larvy žijí pod kůrou, vyžírají v nich chodbičky. Lůžka larev a kukel bývají uložené hlouběji ve dřevě. Následně vznikají fyziologické poruchy z nedostatku živin a vody, stromy postupně chřadnou, odumírají. Listy žloutnou, plody předčasně opadávají. Škůdce má u nás jednu generaci za rok.

Chemická ochrana

Ošetření chemickými přípravky se nepoužívá, protože škůdce žije hlouběji v kůře dřevin. Postřik by nebyl moc účinný.

Ekologická ochrana

Celé napadené větve je potřeba včas odříznout a co nejdříve zlikvidovat spálením. Pokud je rozsah velký, na místě je i odstranění celé dřeviny.

Prevence

Potřebné je dbát na správný výživový a vláhový režim, nezapomínat na pravidelný a správný řez, sbírání napadeného listí, případně ovoce. Průběžně je třeba kontrolovat zdravotní stav dřevin a po zjištění problému hned zasáhnout. Škůdce napadá hlavně oslabené dřeviny.

drtník ovocný; brouk v kůře; chodbičky v kůře; žloutnutí listů; opadávání listů; škůdce na stromech