Atlas

Ostnohřbetka ovocná (zářezy v kůře stromů, praskliny v kůře)

Aktivita tohoto škůdce se projevuje tvorbou dlouhých zářezů v kůře dřevin, do kterých samička škůdce klade vajíčka.

ostnohřbetka ovocná
Ostnohřbetka ovocná (Foto: Shutterstock)

Projevy

Aktivita tohoto škůdce se projevuje tvorbou dlouhých zářezů v kůře, které způsobují samičky tohoto škůdce. Takto si připravují místo pro kladení vajíček. Vajíčka kladou pod kůru dřevin, a to okrasných i užitkových. Vajíčka přezimují, vylíhnou se z nich larvy a ty vyhledávají hostitelské rostliny, většinou jetel nebo vojtěšku. Koncem léta dospělí jedinci opět přelétávají na dřeviny a cyklus se opakuje.

Chemická ochrana

Běžně se nevykonává.

Ekologická ochrana

Větve s poškozenou kůrou je možné odřezat a spálit.

Prevence

Důležité je nepěstovat pod dřevinami, zejména ovocnými, jetel nebo vojtěšku. Případně je důležité ji co nejdříve před létem zaorat. Dřeviny je třeba pravidelně prořezávat a v případě problému zasáhnout hned na začátku.

dlouhé zářezy v kůře dřevin; podélné otvory v kůře dřevin; rány na kůře dřevin; praskliny; škůdci