Atlas

Vrtalka pórová (bílé skvrny na póru)

Pokud se vám na póru objeví malé bílé skvrny, zřejmě ho napadla vrtalka pórová. Dá se proti ní chránit i ekologicky.

vrtalka pórová
Vrtalka pórová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce identifikují drobné vpichy na špičkách listů póru, typické jsou i drobné bělavé skvrny uspořádané v řadě. Škodí zejména larvy vrtalky, které způsobují poškození a deformace listů póru, později i jejich usychání. Za rok má dvě generace. Podzimní generace se objevuje v srpnu až září, často po ochlazení a vydatných srážkách.

Chemická ochrana

Po zjištění škůdců – nalezení prvních vpichů, je třeba vykonat postřik přípravkem Decis Protech nebo Sanium Ultra. Ideální je postřik zopakovat alespoň dva až třikrát, jednou za 14 dnů.

Ekologická ochrana

Zakrývání porostů bílou netkanou textilií, posypání okolí rostlin kávovou sedlinou, instalace žlutých lepových destiček do porostů.

Prevence

Pěstování odolnějších odrůd, výběr vhodného místa, pravidelný příjem vláhy a živin, střídání pěstitelských míst.

vrtalka; vrtalka pórová; bílé vpichy; bílé skvrny; deformace listů; zastavení růstu; pór; škůdce póru