Atlas

Můra zelná (hnědé hrudky na zelí)

Můra zelná se prozradí tmavě hnědým trusem, který zanechá na listech zelí. Proti tomuto škůdci můžete zakročit i ekologicky

můra zelná
Můra zelná (Foto: Shutterstock)

Projevy

Larvy tohoto škůdce vyžírají chodbičky do hlávek zelí. Nejaktivnější jsou večer a v nočních hodinách. V jedné hlávce je jich nejméně pět a nejvíce nebezpečné jsou larvy druhé generace. Indikátorem tohoto škůdce je tmavě hnědý trus na listech zelí. Motýli z první generace se objevují v květnu, z druhé koncem léta a během podzimu. Samičky kladou vajíčka na spodní stranu listů.

Chemická ochrana

V červnu je potřebné ošetření proti první generaci larev, v srpnu proti druhé. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Použít je možné vajíčkové parazitoidy z rodu Trichogramma nebo insekticid přírodního původu Spintor.

Prevence

Důkladná a hluboká letní nebo podzimní orba po sběru zelí zničí velké procento larev tohoto škůdce.

můra zelná; larvy; chodbičky; hnědý trus; motýl; škůdce na zelí