Atlas

Zobonoska švestková (opadávání švestek, opadávání třešní, hniloba švestek, hniloba třešní)

Vadnutí, opadávání a hnití švestek a třešní může způsobovat zobonoska švestková. Jak tomu zabránit?

zobonoska švestková
Zobonoska švestková (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdci na jaře identifikují ohryzané puky, květy, mladé listy a plody. Postižené části rostlin žloutnou, hnědnou, usychají a opadávají. Na plodech jsou nepravidelné otvory a pod stromy se nacházejí opadané plody. Dospělý jedinec má tmavě měděnou až bronzovou barvu a spodní stranu těla tmavou s kovovým leskem. Na krovkách jsou řady hlubokých teček. Přezimuje v opadaných listech. Na jaře samičky nahryznou stopku plodů mladých třešní a švestek, a následně do nich kladou vajíčka. Poškozené plody vadnou, opadávají, a nakonec hnijí. Vylíhnuté larvy opouštějí plody a kuklí se mělce v půdě nebo v jádrech plodů.

Chemická ochrana

Při intenzivnějším napadení je třeba vykonat postřik přípravkem Decis Protech nebo Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Použití parazitických hlístic rodu Heterorhabditis (přípravek LARVANEM).

Prevence

Důkladné shrabávání opadaného listí zpod ovocných stromů na podzim a jeho likvidace. Pravidelná kontrola zdravotního stavu dřevin a pravidelný řez, případně předjarní postřiky.

zobonoska švestková; otvory na plodech švestek; ohryzané květní puky; ohryzané mladé listy; ohryzané plody; opadávání švestek; vadnutí plodů švestky; škůdce švestek; švestky