Atlas

Kohoutek černohlavý (bílé listy obilnin)

Kohoutek černohlavý je škůdce obilnin. Larvy i dospělí jedinci vyžírají pletivo mezi listovými žilkami. Při intenzivním poškození listy zbělají a rostlina vypadá jako po poškození mrazem.

kohoutek černohlavý
Kohoutek černohlavý (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce je aktivní na polích obilnin a jeho larvy jsou schopné poškozením listových pletiv zredukovat produkci zrna. Na obilninách škodí larvy i dospělí jedinci. Nejvíce poškozují klíčící rostliny a nové přírůstky na starších rostlinách. Larva denně zkonzumuje 1–3násobek své hmotnosti. Klíčící rostliny ve stadiu jednoho listu jsou často zničené už jednou larvou. Larvy i dospělí jedinci vyžírají pletivo mezi listovými žilkami. Při intenzivním poškození listy zbělají a rostlina vypadá jako po poškození mrazem.

Chemická ochrana

Potřebná je aplikace insekticidů, a to hned po zjištění škůdců. Postřik bývá účinný, ale je třeba ho aplikovat i opakovaně. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Použití listového hnojiva FerrumOil, které zlepší kondici rostlin, postřik přípravkem CoCana nebo BorOil.

Prevence

Pravidelná kontrola porostů, zasáhnutí v případě potřeby proti chorobám a škůdcům už na začátku, přiměřený výživový a závlahový režim, udržování řídkých a vzdušných porostů. Potřeba je i likvidace plevele.

kohoutek černohlavý; škůdce na obilninách; larvy na obilninách; brouci; brouk na obilninách; škůdce na obilninách; obilniny