Atlas

Hrbáč osenní (šedé listy na obilí)

Viditelně rozžvýkané listy mladých obilnin, které mají později šedavou barvu, způsobuje škůdce hrbáč osenní. Porosty může úplně zničit, takže je opravdu nutné zasáhnout.

hrbáč osenní
Hrbáč osenní (Foto: Shutterstock)

Projevy

Jde o častého škůdce obilnin. Dospělý jedinec je dlouhý 14–16 mm a má černou barvu. Larvy jsou v dospělosti dlouhé 30–35 mm, jsou bělavé barvy s tmavě hnědou hlavou a předhrudím. Škodí larvy i dospělí jedinci. Viditelné bývají rozžvýkané listy mladých rostlin, které mají šedavou barvu. Tyto příznaky se objevují od konce října či začátku listopadu. Larvy jsou aktivní večer, jsou velmi žravé a aktivní jsou do prvních mrazů, kdy migrují hlouběji do půdy. Oteplením na jaře znovu začínají být aktivní a škody vyvolávají až do konce svého vývoje. Porosty mohou být při intenzivním výskytu škůdců i úplně zničené.

Chemická ochrana

Potřebná je aplikace insekticidů, a to hned po zjištění škůdců. Postřik bývá účinný, ale je třeba ho aplikovat i opakovaně. Použít je možné přípravek Karate ZEON 5 CS.

Prevence

Pravidelná kontrola porostů, zasáhnutí v případě potřeby proti chorobám a škůdcům, přiměřený výživový a závlahový režim, udržování řídkých a vzdušných porostů.

hrbáč osenní; tmavý brouk v obilí; larvy v obilí; rozžvýkané listy; šedá stébla obilí; obilí; škůdce obilnin; obilniny