Atlas

Makadlovka (dírky v rajčatech, housenky v rajčatech)

Drobné dírky v plodech rajčat a světlé skvrny na listech rajčat způsobuje nový škůdce – makadlovka. Rostliny můžete chránit i ekologicky.

makadlovka
Makadlovka (Foto: Shutterstock)

Projevy

Drobný motýlek, který se objevil nedávno. Škodí na rajčatech a dalších lilkovitých rostlinách, například na lilcích, zejména těch, které jsou pěstované ve sklenících. Vyskytnout se může i na bramborách nebo fazolu. Larvy tohoto škůdce (v posledním stadiu velké přibližně 8 mm) vytvářejí tunely a plošné miny, v listech jsou viditelné výkaly larev. Poškozené pletivo hnědne a postupně odumírá. Minováním listové plochy a stonků dochází k oslabení rostliny a snižování úrody. V případě rajčat páchá škůdce velké škody zejména ve sklenících.

Chemická ochrana

Chemická ochrana proti larvám škůdců je založená na bázi účinných látek abamectin, indoxacarb a spinosad a proti motýlům na bázi účinných látek acetamiprid, cypermetrin, deltametrin, imidacloprid a Teflubenzuron.

Ekologická ochrana

Instalace světelných a feromonových lapačů. Využití přirozených predátorů – dravých ploštic, parazitoidů, mikrobiologických hub nebo použití extraktů z rostliny s insekticidním účinkem (Azadirachta indica). Ošetření přírodním insekticidem Spintor, ideálně na začátku líhnutí larev.

Prevence

Nutné je zajistit střídání plodin, vysázet zdravé sazenice od osvědčených prodejců, preventivně je třeba odstraňovat staré rostliny, odumřelé části a posběrové zbytky. Infikované rostliny je třeba rychle odstranit a zlikvidovat. Zaměřit se při likvidaci i na likvidaci plevele z čeledi lilkovitých. Při pěstování ve sklenících je důležité zajistit čisté prostředí.

makadlovka; motýlek; tunely v listech; tunely ve stoncích; minování listů; larvy; larvy ve stoncích; choroby rajčat; rajčata; brouci brambor; brambory; dírky v rajčatech