Atlas

Černopáska bavlníková (housenky na zelenině)

Housenky nebo vyžrané části rajčat, papriky, brambor a dýní může způsobovat černopáska bavlníková. Zakročte proti ní ekologicky.

černopáska bavlníková

Projevy

Napadá papriky, rajčata, brambory, ale i rostliny z čeledi bobovité a tykvovité. Larvy tohoto škůdce se živí dužinou plodů a semeny. Na místě výskytu škůdců je viditelný tmavý trus. V místě poškození se často zároveň objevují i houby. V našich podmínkách má škůdce tři až čtyři generace, charakteristické je to, že dospělý jedinec dokáže přeletět i větší vzdálenosti. První motýli se objevují v květnu, samičky kladou několik stovek vajíček. Zakrátko se líhnou žravé larvy. Rozmnožování tohoto škůdce podporuje teplé a na srážky bohaté počasí.

mora bavlnikova2

Chemická ochrana

Aktuálně není autorizovaný žádný přípravek vůči tomuto škůdci.

Ekologická ochrana

Použití přípravku Lepinox plus na bázi Bacillus thuringiensis nebo vos Trichogramma. Inatalace feromonových lapačů.

Prevence

Udržování vzdušných, řidších a bezplevelnatých porostů. Vyvážený příjem vláhy a živin. Pravidelná a hlubší orba.

černopáska bavlníková; můra bavlníková; larvy; plody; motýli; papriky; rajčata; škůdce rajčat; škůdce na paprice; škůdce na bramborách; brambory; dýně; škůdce dýní; housenky