Atlas

Fyloxera révová (útvary na listech hroznu)

Podivné útvary na spodní straně listů révy, takzvané hálky, způsobuje fyloxera révová, jeden z nejobávanějších škůdců.

fyloxera révová
Fyloxera révová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škodí sáním rostlinných šťáv na listech podnožové révy. Na spodní části listů vznikají hálky. Koreňová forma škodí na neštěpených rostlinách. Na kořenech vyvolává tvorbu nádorů, následně keř odumírá. Škůdce představoval největší zkázu vinic světových oblastí a způsobil zánik pěstování révy v mnoha lokalitách.

Chemická ochrana

Ošetření je třeba vykonat při intenzivnějším výskytu škůdců. Použít je možné systémový přípravek Movento 100 SC, který není ale dostupný v malospotřebitelském balení.

Ekologická ochrana

Takto napadené keře je vhodné zlikvidovat spálením. Účinná ochrana formou postřiků neexistuje, protože larvy jsou na listech i v půdě. Spolehlivou ochranou je prevence použitím vhodného podnožového materiálu, konkrétně amerických druhů révy a jeho podnožových šlechtěnců.

Prevence

Pěstování odolnějších odrůd a volba více chráněného místa. Každoroční řez, správná výživa a ochrana plodů před mechanickým poškozením. Důsledná kontrola zdravotního stavu révy a řešení problémů v počátečních stadiích. Použití odolnějších podnoží při pěstování révy.

fyloxera; fyloxera révová; mšice révová; révokaz; hálky na listech révy; nádory na kořenech révy; mšice; škůdce révy; réva; hrozno