Atlas

Zakrnění rostlin (zdeformované listy, zdeformované stonky)

Deformované růstové vrcholy a stonky révy, zakrnění rostlin mohou způsobit herbicidy.

zakrnění rostlin
Zakrnění rostlin (Foto: Shutterstock)

Projevy

Může jít o důsledek nežádoucího poškození růstovými herbicidy. Náchylné jsou na to více některé kulturní rostliny, například réva, plodová zelenina, slunečnice. Zasažené rostliny zaostávají v růstu, deformují se jim stonky a růstové vrcholy, většinou nekvetou a neplodí. Rostliny jsou výrazně oslabené a mohou odumřít.

Ekologická ochrana

Likvidace postižených rostlin.

Prevence

Potřeba je opatrnost při aplikaci herbicidů, vyhnout se rostlinám, které nesmí být zasažené. Pravidelné a důsledné odplevelování a ničení nežádoucí vegetace v užitkových zahradách a ovocných sadech.

zakrnění listů; zakrnění rostlin; deformace stonků; deformace růstových vrcholů; deformace rostlin; réva; choroby révy