Atlas

Padlí révy (povlak na hroznu, povlak na listech révy)

Bílý povlak na mladých výhoncích révy a na bobulích způsobuje padlí révy. Dnes se proti němu dá zasáhnout už i ekologicky.

padlí révy
Padlí révy (Foto: Shutterstock)

Projevy

Choroba napadá střapce, listy i letorosty révy. Významné škody způsobuje při brzkém napadení mladých bobulí. Jejich povrch nejdříve ztvrdne, zhnědne a jejich slupka často i praská. Na povrchu dozrávajících bobulí vzniká bělavý povlak houbových vláken. Stejné příznaky je možné pozorovat i na mladých výhoncích révy.

Chemická ochrana

Potřeba je zrealizovat preventivní ošetření, zejména v lokalitách s opakujícím se výskytem padlí, díky nim zůstávají mladé bobule ochráněné. První postřik je třeba vykonat před kvetením, druhý a třetí po odkvetení, vždy s odstupem 10 dní. Použít je možné přípravky Cabrio Top, Kumulus WG, Thiovit Jet, Topas 100 EC nebo Vivando. Přípravky na bázi síry by se neměly používat při teplotě nad 25 °C.

Ekologická ochrana

Použít je možné přípravek HF- Mycol, který se aplikuje dvakrát před kvetením a dvakrát po odkvetení v odstupech 7–10 dní.

Prevence

Každoroční řez, správná výživa a precizní výběr pěstitelského místa. Důsledná kontrola zdravotního stavu révy a řešení problémů v počátečních stadiích. Preventivní postřiky.

padlí révy; hnědé bobule révy; bělavý povrch bobulí; bělavý povrch na výhoncích révy; bílý povlak na révě; bílý povlak na listech; choroby révy; réva; hrozny