Atlas

Vločkovitost brambor (vločky na bramborách, útvary na bramborách)

Hnědé až černé vločkovité útvary na bramborách naznačují, že brambory napadla vločkovitost. Předcházet chorobě můžeme mořením brambor před výsadbou.

vločkovitost brambor
Vločkovitost brambor (Foto: Shutterstock)

Projevy

Onemocnění se projevuje hnědými až černými skvrnami na klíčcích brambor. Ty následně hnijí a odumírají. Dochází ke snížení počtu nových výhonků v porostu a výraznému oslabování rostlin a celého porostu. Někdy klíčky odumírají už v půdě. Na stoncích brambor se může onemocnění projevit tvorbou hnědých podélných trhlin. Hnědé skvrny jsou i na hlízách napadených rostlin, při dozrávání se též na povrchu hlíz tvoří vločkovité tmavší útvary.

Chemická ochrana

Možné je mořit výsadbový materiál, což zabrání rozvoji tohoto onemocnění.

Prevence

Dodržování optimálních pěstitelských podmínek, výběr vhodného místa a střídání pěstitelských ploch, přiměřený výživový a závlahový režim. Důležité je sázet jen zdravou a certifikovanou sadbu, ideální je též výběr a upřednostňování rezistentních odrůd.

vločkovitost brambor; tmavé skvrny na klíčcích brambor; zahnívání klíčků brambor; odumírání klíčků brambor; tmavé útvary na bramborách; choroby brambor; brambory