Atlas

Tiplice (velký komár)

Tiplice je častým škůdcem v trávníku. Projevuje se zejména na jaře a na podzim žloutnutím trávníku. Je třeba zasahovat?

tiplice
Tiplice (Foto: Shutterstock)

Projevy

Často se vyskytuje v trávnících. Na první pohled tento škůdce připomíná komára, je však o něco větší. Škodí larvy, ty se více vyskytují na vlhkých až zamokřených místech, většinou i s vyšším obsahem organických látek. Působení tohoto škůdce je nejvíce viditelné na jaře a podzim. Trávník nejprve žloutne, je méně atraktivní a zesláblý. Jednotlivá stébla je možné snadno vytáhnout z půdy.

Chemická ochrana

Po zjištění prvních dospělých jedinců je vhodné trávník ošetřit přípravkem Karate ZEON 5 CS, ideálně ve formě zálivky. Obvykle je nutné ještě alespoň jedno opakování.

Ekologická ochrana

Použití hlístic Steinernema carpocapsae.

Prevence

Trávník je třeba přiměřeně zavlažovat, přihnojovat, sekat a nezapomínat ani na jeho častější provzdušňování. Průběžně je třeba odstraňovat napadané listí.

tiplice; škůdce v trávníku; žravé larvy; žloutnutí trávníku; velký komár; trávník