Atlas

Čarodějné kruhy v trávníku (houby v trávníku, kruhy v trávníku)

Velmi často se stává, že v trávníku se objeví takzvané „čarodějné kruhy“. Jsou pravidelné a nejednou se v nich objevují houby. Co to je a proč se to děje?

čarodějné kruhy
Čarodějné kruhy (Foto: Shutterstock)

Projevy

Onemocnění se projevuje tvorbou pravidelných kruhů, v rámci nichž dochází k odumírání trávníku. Kruhy mívají rozdílnou velikost, od několika centimetrů až po několik metrů. Patogenů způsobujících čarodějné kruhy je vícero. Problém se vyskytuje hlavně na trávnících s vyšším zastoupením travní plstě, tlející organické hmoty a na místech s pískovým podložím. Vyšší frekvenci má tento problém i u starších trávníků.

Chemická ochrana

V případě intenzivnějšího výskytu je možné aplikovat postřiky na bázi síranu železnatého.

Ekologická ochrana

Ideální je celý trávník zlikvidovat a nanovo založit, případně je možné vyměnit alespoň poškozené části.

Prevence

Kvalitní péče o trávník a prevence, která zahrnuje důkladnou přípravu půdy, odstranění starého dřeva a organických zbytků, případně i zkvalitnění substrátu. Následně je důležitý přiměřený závlahový a výživový režim, pravidelné sekání, prořezávání a provzdušňování.

kruhy v trávníku; čarodějné kruhy v trávníku; houby v trávníku; trávník; choroby trávníku