Atlas

Ploštička lipová (brouci na lípě)

Našli jste množství broučků na lípě? Jedná se o ploštičku lipovou. Přečtěte si, zda je nutná chemická ochrana.

ploštička lipová
Ploštička lipová (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce, který může mít až tři generace za rok, najdeme na kmeni a větvích lip, vždy ve větším množství. Někdy i na slézech a topolovkách. Dospělý jedinec má červené polokrovky, které jsou zakončené výrazně lesklou membránou. Dospělí jedinci, a i larvy, žijí v době vegetační sezony v korunách, sají rostlinné šťávy, zejména z mladých listů. V chladnějších měsících slézají z korun směrem k půdě a soustředí se ve větších skupinách. Vyhledávají praskliny v kůře, kde se ukrývají. Všeobecně jsou odolnější i vůči nízké teplotě. Na jaře se opět rozlézají do korun. I když jich může být na jedné dřevině mnoho, nezpůsobují velké škody.

Chemická ochrana

Není potřeba, ale v případě velmi masivního výskytu a v době, kdy se koncentrují okolo kmene, je možné použít přípravek Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Nejšetrnější řešení je použít starý vysavač, kterým dokážeme velmi efektivně ploštičky vysát z kmene stromu a jeho štěrbin. Obsah sáčku vysavače následně zneškodníme. Tímto způsobem se vyhneme přímé aplikaci insekticidů do přírody.

Prevence

Podpora rozšíření přirozených predátorů, instalace ptačích budek a hmyzích hotelů. Posilování odolnosti dřevin vhodnou výživou a přiměřenou závlahou, občas je třeba zrealizovat i prosvětlovací řez. Podle potřeby místa pod stromy čistit od napadaného listí, semen a kousků kůry.

ploštička lipová; červení brouci na kmeni lípy; brouci na lípě; kolonie brouků na kmeni lípy; lípa; škůdce na lípě