Atlas

Plodomorka hrachová (poškozené květy hrachu)

Zdeformované a zavřené květní puky hrachu má na svědomí plodomorka hrachová. Tento škůdce může způsobit velké škody na úrodě.

Projevy

Samičky tohoto drobného hmyzu přilétají na hrách a kladou vajíčka do květních puků. Do jednoho puku naklade samička několik vajíček. Larvy vylíhnuté v květních pucích sají květní lupínky a bázi pestíků, a tvoří na nich hálky. Příznaky působení tohoto škůdce jsou zduřelé, zdeformované a zavřené květní puky. Svým působením vyvolává tento škůdce velké ztráty na úrodě.

Chemická ochrana

Použít je možné přípravek Decis AL nebo Karate ZEON 5 CS.

Prevence

Použití kvalitního certifikovaného osiva, výběr vhodných pěstitelských ploch, nepěstovat hrách na stejném místě alespoň 4 roky. Přiměřený závlahový a výživový režim.

deformace květních puků hrachu; zasychání puků hrachu; zduřelé květy hrachu; škůdce hrachu; hrách; plodomorka hrachová