Atlas

Zrnokaz hrachový (brouci v hrachu, dírky v hrachu)

Znehodnocení uskladněné úrody hrachu má na svědomí zrnokaz hrachový.

zrnokaz hrachový
Zrnokaz hrachový (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce je oválný černý brouk, pokrytý hustými krátkými šedými chloupky. Přezimuje nejčastěji uvnitř semen hrachu ve skladech, na poli a též v hrachovině. Na jaře v době kvetení se škůdce vyskytuje na rostlinách a živí se pylem. Samičky kladou vajíčka na mladé hrachové lusky, z nich se vyvíjejí larvy. Ty se dostávají dovnitř lusků, a následně i do vyvíjejících se semen. V létě se zakuklují. Škůdce způsobuje znehodnocení úrody hrachu.

Chemická ochrana

Proti škůdci nejsou registrované žádné přípravky v malospotřebitelském balení. Využít je však možné velkospotřebitelské balení kontaktních přípravků Nexide a Rapid. Postřikujeme před kvetením a během kvetení a do postřikové kapaliny je třeba přidat smáčedlo, například Silwet.

Ekologická ochrana

Foliární aplikace bakteriálního produktu NovaFerm ORION, v koncentraci 2 %, spolu s přípravkem BorOil, v koncentraci 0,2 %.

Prevence

Používání kvalitního, mořeného a certifikovaného osiva, střídání pěstitelských ploch, přiměřený závlahový a výživový režim. Potřebný je pravidelný monitoring výskytu škůdců a chorob, v případě potřeby je třeba okamžitě zasáhnout.

larvy v luscích hrachu; vyžraná zrnka hrachu; chřadnutí hrachu; díry v uskladněném hrachu; zrnokaz; zrnokaz hrachový; škůdce hrachu; hrách