Atlas

Helmintosporióza máku (žloutnutí máku)

Žloutnutí a odumírání mladých rostlin máku způsobuje onemocnění helmintosporióza máku. Houba napadá kořenový krček.

Projevy

Jde o jedno z nejzávažnějších onemocnění, které se vyskytuje v porostech máku velmi často. Mák ohrožuje během celého vegetačního období. Projevuje se žloutnutím a odumíráním mladých rostlin. Patogen napadá kořenový krček, který se ztenčuje. V místě zaškrceného kořenového krčku je omezený příjem vody a živin, následkem čehož dochází k padání rostlin. Na listech máku se též vyskytují tmavě hnědé hranaté skvrny, ostře ohraničené listovou žilnatinou. Při napadení stonků dochází k odumírání pletiv a tvorbě modročerných pruhů. Vzniknout může i lámavost stonků a zvýšené polehnutí porostu. Choroba napadá i makovice. Houba prorůstá do nitra makovice a znehodnocuje semena. Zdrojem choroby bývá často infikované osivo, ale houba přežívá i na napadených rostlinných zbytcích.

Chemická ochrana

Proti chorobě nejsou registrované žádné přípravky v malospotřebitelském balení. Ve velkobaleních jsou dostupné přípravky Acrobat MZ WG, Bumper Super (je účinný i proti dalším houbovým chorobám máku), Discus a Propulse.

Prevence

Používání kvalitního a mořeného certifikovaného osiva, důsledný výběr a střídání pěstitelských ploch, volba řidšího sponu. Přiměřený výživový a závlahový režim, důležitý je i průběžný monitoring výskytu chorob a škůdců. Nutná je i důsledná likvidace posběrových zbytků, kde může houba přežívat.

žloutnutí a odumírání mladých rostlin máku; ztenčení kořenového krčku rostliny máku; tmavě hnědé skvrny na listech máku; modročerné pruhy na stoncích máku; lámání stonků máku; houbové choroby; mák; choroby máku