Atlas

Krytonosec makovicový (červivý mák)

Červivost makovic způsobuje škůdce krytonosec makovicový. Přečtěte si, jak proti němu zasáhnout.

krytonosec makovicový
Krytonosec makovicový (Foto: Shutterstock)

Projevy

Škůdce, který má za rok jednu generaci, způsobuje červivost makovic. Dospělý jedinec je typický prodlouženou přední částí hlavy. Porosty máku v teplejších lokalitách vyhledává těsně před kvetením, samičky kladou vajíčka do mladých makovic. Z nich se líhnou bílé larvy s hnědou hlavou, které se živí semeny máku a přihrádkami makovic. V napadených makovicích se často vyskytují i další larvy, zejména bejlomorek. Larvy později opouštějí makovice, zalézají do půdy a zakuklí se a na podzim se líhnou noví jedinci.

Chemická ochrana

V období tzv. háčkování máku a prvních květů je třeba vykonat postřik přípravkem Mospilan 20 SP, do postřikové kapaliny je třeba přidat i smáčedlo.

Ekologická ochrana

Ruční sběr dospělých jedinců na menších plochách.

Prevence

Dodržování osvědčených pěstitelských postupů, přiměřená výživa a závlahový režim, pěstování odolných odrůd.

krytonosec makovicový; larvy v makovici; vyžírání semen máku; vyžírání přihrádek makovice; mák; škůdce na máku; červivý mák; červivé makovice