Atlas

Mšice maková (černé mšice, mšice na bobu, mšice na fazoli)

Nejčastějším škůdcem máku je mšice maková. Přečtěte si, kdy je třeba zasáhnout.

mšice maková
Mšice maková (Foto: Shutterstock)

Projevy

Dospělý jedinec je černozelené až modročerné barvy. Okřídlená samička má štíhlejší tvar těla než bezkřídlá. Škůdce přezimuje ve stadiu vajíčka na hostitelských rostlinách, velmi často na brslenu evropském nebo kalině obecné. Na jaře se líhnou nymfy, ze kterých se vyvíjejí samičky. V polovině dubna se přesouvají na druhotného hostitele, zejména na cukrovou řepu, ale i bob, mák, fazoli a některý plevel. Nejintenzivněji se tento druh mšic rozmnožuje v květnu. Samičky se shromažďují na spodní straně listů a vytvářejí celé kolonie, škodí sáním rostlinných šťáv. Během roku mívá několik generací.

Chemická ochrana

Proti škůdci nejsou registrované žádné přípravky v malospotřebitelském balení. Ve velkospotřebitelském balení je dostupný přípravek Pirimor 50 WG, který se používá hned při zjištění mšic.

Ekologická ochrana

Používání žlutých lepových destiček, použití domácích výluhů proti mšicím.

Prevence

Osvědčilo se nepěstovat v blízkosti máku a bobu například kaliny nebo opadavé brsleny. Vhodná je raná setba a udržování bezplevelnatého porostu. Okřídlené mšice vyhledávají při stěhování mladé porosty, a proto jsou porosty z pozdní setby více postihované.

drobný černý hmyz na listech kaliny; černý hmyz na máku; černý hmyz na bobu; mušky na máku; mšice; mák; škůdci máku; mšice; mšice na fazoli; mšice na bobu; maková